تبلیغات
هوا فضا و علم روز - دنیای آبی کشف هابل
Infographic: Facts about the hot blue gas giant planet HD 189733b.

نور ساطع شده از سیاره ی HD189733b بوسیله ی تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده و سپس بر اساس آنالیزهای صورت گرفته روی اتمسفر آن مشخص شده که سیاره غول پیکر یک اتمسفر عمیق و آبی رنگ دارد اما شرایط حاکم بر آن مشابه زمین نیست.

آدرس سایت مرجع مطلب : http://www.space.com/،  

تاریخ : 1392/04/21 | 12:22 ب.ظ | نویسنده : V AF | نظرات