تبلیغات
هوا فضا و علم روز - تصویر آسمان خراش پیچ خورده در دوبی
This twisted skyscraper is, amazingly, a real thing and not a concept. Unsurprisingly, it can be found in the city where no architectural idea is too silly: Dubai


این یک آسمان خراش پیچ خورده است، شگفت آور است، این آسمان خراش واقعی است و نه یک خیال یا تصور. جای تعجب نیست که آن را در شهری که هرنوع ایده معماری در آن احمقانه نیست می توان یافت: دبی


آدرس سایت مرجع مطلب : Twisted Skyscraper،  

تاریخ : 1392/04/3 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : V AF | نظرات